แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงสร้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้าง

                                                                       

                                                                           แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17

                     

 

                                   

                                                แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (มีอัตรา 31 ตำแหน่ง)

                                                                                           

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

Top