อบรมโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ(National Digital Learning Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19-20 May 2022

Time

8:30 am - 4:30 pm
โรงแรมหรรษนันทฺ์ จังหวัดพิษณุโลก

1.เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก กำหนดการอบรม https://drive.google.com/drive/folders/1UhNd1Y4t8pM9UXBFW9uHdxlQsVZMrB_b

2.แบบตอบรับการอบรมและส่งผลการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvrJ75vdHTtleny7HYI1769UHYoFu4cDBBC7soE1Nvsv-lJw/viewform

3.แบบแจ้งผลการทดสอบการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZkLRJgA1htvM4qaOVqgD_3lJlsiHP32tO_jthnhDaIVuq1Q/viewform