แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1.โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ศธภ.17 งปม.2564

2.โครงการสัมมนาและเสริมสร้างความรู้วินัยฯ ศธภ.17 งปม.2564

Top