แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564

Top