แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ MITSUTA หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-1146

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมห้องพัก เจ้าหน้าที่สำหรับเข้าเวร

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมห้องพัก พนักงานรักษาความปลอดภัย

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำหญิง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ นข 4546 พล

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยางรถยนค์ และใบปัดน้ำฝน รถยนต์ราชการ นข 5456 พล.

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 5912 พล.

11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็ครถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 5456 พล.

12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ติดตั้งเดินสาย LAN CAT6 ภายในและภายนอก ศธภ.17

13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หมึกพิมพ์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ IFTE ศธภ.17

Top