ศธภ.17 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566

       วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค ๑๗ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ/เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการในการประชุม