ศธภ.17 ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

                วันที่ 22 ก.พ. 66 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 มอบหมายให้ นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายสุขุม เรืองเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (นางรุ่งรัตนา บุญหลง) และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์