ศธภ.17 ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

             วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 มอบหมายให้ นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการฯ เวลา 09.00 น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ น.ส. ละออ วันจิ๋ว รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมคณะตรวจเยี่ยม