ศธภ.17 ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม ของผู้ขอเปลี่ยนตำแหน่ง ผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17