ศธภ.17 ประชุมการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

           วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 ประธานคณะกรรมประชุมการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายสมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการประชุมการเสนอรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)