ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ

            ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้

 

            – ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

 

 

หมายเหตุ  หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่  055-322-667  ต่อ 102 (คุณเกียรติกูล หรือ คุณศิริกัญญา)