ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ

             ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

             – ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ คุณศิริกัญญา หรือ คุณเกียรติกูล เบอร์ติดต่อ 055-322-667  ต่อ 102