ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 <<สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>