ผู้บริหาร ศธภ.๑๗

   

ดร.ชูสิน วรเดช

รองศึกษาธิการภาค ๗

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗

โทร.๐๖๑-๔๒๑๒๘๕๗, ๐๖๒-๙๘๒๕๑๘๔ 

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.