ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้   

๑. ส่งเป็นเอกสารมายัง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เลขที่ ๓๑๑ หมู่ ๕ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒. ผ่าน กระดานถาม-ตอบ(Q&A) ของเว็บไซต์ ศธภ.๑๗ 

๓. ผ่านทางโทรศัพท์/โทรสารของ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗  (ติดต่อเรา)

๔. ผ่านทางอัเมล์ของผู้ดูแลเว็บไซต์ ศธภ.๑๗ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘