ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ต้านยาเสพติด “ฟ้าเหลืองเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักกีฬา ผู้ปกครอง โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีพลานามัยแข็งแรง และการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้องห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์