ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มโดยมี นายลือชัย ชูนาคา ศธจ.สท เป็นประธานแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกกลุ่มรับทราบและดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงาน ศธจ.สุโขทัย ...(อัญชลี...ภาพข่าว/รายงาน)