ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน ๒๗ ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ และผู้เข้าสอบแข่งขันครูผู้ช่วยปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ ราย พร้อมนี้ได้ให้เกียรติติดเครื่องหมายข้าราชการครูผู้ช่วยให้กับบุคลากรที่บรรจุใหม่ทั้ง ๓๖ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ / จักรกฤช ภาพ/ปริยากร ข่าว