วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ประชุมติดตามการดำเนินโครงการ/ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ พิษณุโลก