เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค๑๗ ได้มอบหมายให้ นายวัฒนาพงศ์ สาระทันธนสุเมธ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก