วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ประธานการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ โดยมีนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับและรายผลการปฎิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์