วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๙ ดร.พิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗