วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ เป็นประธานประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ พิษณุโลก