วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จิตอาสาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันพัฒนาบริเวณหน้า สนง.ศึกษาธิการภาค ๑๗ และบริเวณอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง