นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๗ ได้บรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรในงานเสวนาการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก