ในวันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้าราชการและลูกจ้างฯ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗