วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาราชการแทนในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ประชุมมอบนโยบายปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค เเละ แนะนำแนวทางแก้ไข โดยมี นายประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะให้การต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์