ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๑. ส่งเอกสารมายังสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เลขที่ ๓๑๑ หมู่ ๕ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒. โทรศัพท์มายังหมายเลข ๐๕๕-๓๒๒๖๖๒ หรือโทรสารหมายเลข ๐๕๕-๓๒๒๖๖๓

๓. ตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ในหัวข้อแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (เว็บบอร์ด Q&A)

๔. แจ้งโดยตรงกับท่านขูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ โทร.๐๖๑-๔๒๑๒๘๕๗, ๐๖๒-๙๘๒๕๑๘๔ หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.