ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

            วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รั...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภ…

      วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแห...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการใน...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

         วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาราช...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาราชการแทนในต...

Read more

ศธจ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ…

             วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

Read more

ผู้ตรวจราชการ ก.ศึกษาฯ ตรวจโรง…

               ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกั...

Read more