ศธภ.๑๗ เข้าร่วมประชุมแผนบูรณาก…

                       วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค 7...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภ…

                    ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช  รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษ...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภ…

             วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช  รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษา...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

              วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกิ…

            วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รักษาการในตำแหน่งผู้...

Read more

ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภา…

            วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รั...

Read more

ศธจ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการ…

             วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จั...

Read more

ผู้ตรวจราชการ ก.ศึกษาฯ ตรวจโรง…

               ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกั...

Read more